Accommodation/Iostas

Student Accommodation

Students will stay in guest houses which are approved by the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs and where Irish is the family language at all times.

These houses are inspected twice each year by Department inspectors and a teacher will visit each house on a nightly curfew basis. Mná tí are Garda vetted and have a Fetac Level 5 cookery certificate. The Mná tí look after their students with pride.

Most of the students are brought to and from the college by bus for added safety.

All students are requested to bring the following items:

·         Towels

·         Shampoo and Shower Gel

·         Runners and Rainwear

·         Roll on Deodorant only

Fanann na páistí í dtithe ina labhartar Gaeilge mar príomh theanga. Scrúdaíonn cigire on Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta na tithe seo dhá uair sa bhlian agus tugann múinteoir cuairt ar gach teach ag am codlata gach oíche. Tá teastas cócaireachta Fetac 5 ag gach bean tí agus teastas ó na Gardaí. Tugann siad sár chúram dó na scoláirí.