Polices

Cuireann na polasaithe seo a leanas le Polasaí Chosaint Leanaí

  • Cód Iompair
  • Polasaí Fríthbháiocht
  • Polasaí Sábháilteachta Polasaí teagmhais  Chriticiúla Choláiste
  • Treoirlínte do Mhic Léinn as baile 
  • Polasaí Leighis agus tinnis
  • Polasaí Earcaíocht foirne
  • Polasaí taistil
  • Polasaí ó thaoibh paistí atá a gcuir abhaile

Déantar athbhreithní bliaintiúil ar na polasaí seo

Glac an coiste leis na polasaí seo ar 09/04/2022

 

Sínithe: Maireád Uí Bhrádaigh___Dáta: 09/04/2022