Polices

Cuireann na polasaithe seo a leanas le Polasaí Chosaint Leanaí

  • Cód Iompair
  • Polasaí Fríthbháiocht
  • Polasaí Sábháilteachta Polasaí teagmhais  Chriticiúla Choláiste
  • Treoirlínte do Mhic Léinn as baile 
  • Polasaí Leighis agus tinnis
  • Polasaí Earcaíocht foirne
  • Polasaí taistil
  • Polasaí ó thaoibh paistí atá a gcuir abhaile

Déantar athbhreithní bliaintiúil ar na polasaí seo

Glac an coiste leis na polasaí seo ar 09/04/2022

 

Sínithe: Maireád Uí Bhrádaigh___Dáta: 09/04/2022


Ráiteas Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí Coláiste Chara

Riosca Madir le Cumhdach Leanai

Polasaí Theagmhais Chriticúla Choláiste Chara

Polasaí Leighis agus Tinnis

Polasaí Iontrála Admissions Policy

Polasai Cosaint Leanai

Polasaí Coláiste Chara maidir le scoláirí ag úsáid an Idirlín agus an Teileafóin

Guideline for Students away from Home

Cod Iompar Choláiste Chara

Próiseas Frithbhulaíochta Choláiste

Earraí Pearsanta an Scoláire

Rialacha Rules

Rialacha

Do na húdaráis stáit cul

Riocsa Maidir le Teastail

Code of Behaviour

Procedures in the event of consistent breaches of the Code of Behavior